Michelins kvalitetscertifiering

På uppdrag av Michelin kvalitetscertifierar SGS (Société Génerale Securite) svenska däckverkstäder. Utmärkelsen ”Michelin Quality Dealer” ges till de däckspecialister som uppfyller höga krav på kompetens, kundvård och arbetsmiljö.

Syftet med Michelins kvalitetscertifiering är att förbättra konsumenternas helhetsupplevelse av verkstadsbesöket och personalens arbetsmiljö. Det innebär att konsumenten ska mötas av professionell och kompetent personal med rätt utrustning för att utföra däckrelaterade tjänster. Det ska också vara tydliga priser på produkter och tjänster – vilket också innebär att kunden tydligt ska veta vad som ingår i priset.

På uppdrag av Michelin kvalitetscertifierar SGS (Société Génerale Securite) svenska däckverkstäder. Utmärkelsen ”Michelin Quality Dealer” ges till de däckspecialister som uppfyller höga krav på kompetens, kundvård och arbetsmiljö.

Syftet med Michelins kvalitetscertifiering är att förbättra konsumenternas helhetsupplevelse av verkstadsbesöket och personalens arbetsmiljö. Det innebär att konsumenten ska mötas av professionell och kompetent personal med rätt utrustning för att utföra däckrelaterade tjänster. Det ska också vara tydliga priser på produkter och tjänster – vilket också innebär att kunden tydligt ska veta vad som ingår i priset.

För personalen på certifierade verkstäder innebär certifieringen att arbetssätt och processer för intern personalvård formaliseras, likaså att deras arbete gentemot kund följer tydliga riktlinjer för att garantera kvalitet och säkerhet. Personalen ska också fortlöpande genomgå utbildning i däckteknik, kundbemötande och andra lämpliga ämnen för att de ska upprätthålla den höga professionella nivån.