TPMS

Om din bil är utrustad med TPMS kan extra arbete behöva utföras på verkstad, vilket medför en extra avgift vid ditt besök.